nasıl


...susar eleman
susturur çığlıkları

susar eleman
el aman demez bir yudum suya

susar eleman
içerisi zulüm kokar

eleman
nasıl söyleneceğini bilmez
susayandır sustukça
susadıkça susan

nasıl olur

eleman koşar
korkutur aşkları

aşklar uçar

geriye kalan tüyleri toplar
kendine kanat yapar

uçar eleman

korkar karanlıktan
güneşi kovalar

yorulur bir gün
iner toprağa

basar

uzanır

toprak olur

ve yağmur yağar